Description

en nødvendig del af pensum på alle niveauer i uddannelsessystemet, hvilket sætter både piger og drenge, kvinder og mænd i stand til at forstå, hvordan konstruktioner af maskuliniteter og femininiteter - og den sociale rollefordeling i vores samfund - påvirker vores liv, relationer, valg, karrieremuligheder osv.