Description

Неопходан дио курикулума на свим нивоима образовног система, који би дјевојчицама и дјечацима, женама и мушкарцима омогућио да разумију како конструкције мушкости и женскости и модели за додјељивање друштвених улога – који обликују наша друштва – утичу на њихов живот, везе, животне изборе, путање каријере итд.

Additional notes and information

Савјет Европе препоручује преглед свих аспеката образовних система како би они промовисали родну равноправност.