Description

nužan dio obrazovnog programa na svim razinama obrazovnog sustava, koji bi omogućio i dječacima i djevojčicama, ženama i muškarcima, da razumiju kako konstrukcije maskuliniteta i feminiteta te modeli dodjeljivanja društvenih uloga koje oblikuju naša društva utječu na njihove živote, odnose, životne izbore, karijere, itd.