Description

õppekava oluline osa kõikidel haridussüsteemi tasanditel, mis aitab tüdrukutel ja poistel, naistel ja meestel mõista, kuidas naiselikkuse ja mehelikkuse konstruktsioonid ning sotsiaalsete rollide määratlemise mudelid mõjutavad nende elu, suhted, valikuid, karjääri jne.

Additional notes and information

oluline osa õppekavast kõikidel haridussüsteemi tasanditel, mis aitaks tüdrukutel ja poistel, naistel ja meestel mõista, kuidas naiselikkuste ja mehelikkuste konstruktsioonid ja sotsiaalsete rollide määramise mudelid mõjutavad nende elusid, suhted, valikuid, karjääri jne.