Description

nujni del učnega načrta na vseh ravneh izobraževalnega sistema, ki bi omogočil dekletom in fantom, ženskam in moškim, da bi razumeli, kako konstrukcije moškosti in ženskosti ter modeli za pripisovanje družbenih vlog - ki oblikujejo našo družbo - vplivajo na njihovo življenje, odnose, življenjske odločitve, poklicno pot itd.

Additional notes and information

Svet Evrope priporoča ponovni premislek o vseh vidikih izobraževalnih sistemov z namenom spodbujanja enakosti spolov.