Description

būtina mokymo programos dalis visuose švietimo sistemos lygiuose, kuri leistų mergaitėms, berniukams, moterims ir vyrams suprasti, kaip vyriškumo ir moteriškumo konstruktai bei socialinių vaidmenų priskyrimo modeliai, kurie formuoja mūsų visuomenes, veikia jų gyvenimą, santykius, pasirinkimus, karjeros vingius ir t. t.

Additional notes and information

Europos Taryba rekomenduoja peržiūrėti visus švietimo sistemos aspektus, kad jie skatintų lyčių lygybę.