Description

nezbytná součást vzdělávacích programů na všech úrovních vzdělávacího systému, která má dívkám i chlapcům, ženám i mužům pomoci pochopit, jak zavedené pojetí mužnosti a ženskosti a vzory pro rozdělení úloh ve společnosti (jimiž jsou naše společnosti utvářeny) ovlivňují jejich životy, vztahy, životní volby, profesní dráhy atd.

Additional notes and information

nezbytná součást vzdělávacích programů na všech úrovních vzdělávacího systému, která má dívkám i chlapcům, ženám i mužům pomoci pochopit, jak zavedené pojetí mužnosti a ženskosti a vzory pro rozdělení úloh ve společnosti (jimiž jsou naše společnosti utvářeny) ovlivňují jejich životy, vztahy, životní volby, profesní dráhy atd.