Description

Необходима част от образователната програма на всички нива от образователната система, която би дала възможност както на момичетата и момчетата, така и на жените и мъжете да разберат как тълкуването на мъжественостите и женственостите, а също и моделите за приписване на социални роли - които формират нашите общества - влияят на техния живот, отношения, житейски избори, пътища на професионално развитие и др.

Additional notes and information

Необходима част от образователната програма на всички нива от образователната система, която би дала възможност както на момичетата и момчетата, така и на жените и мъжете да разберат как тълкуването на мъжественостите и женственостите, а също и моделите за приписване на социални роли - които формират нашите общества - влияят на техния живот, отношения, житейски избори, пътища на професионално развитие и др.