Description

Родна динамика односи се на односе и интеракције између дјевојчица, дјечака, жена и мушкараца. Родну динамику обликују социокултурне идеје о роду и односи моћи који их дефинишу. У зависности од тога како се манифестују, родна динамика може ојачати или оспорити постојеће норме.