Description

Rodna dinamika odnosi se na odnose i interakcije između djevojčica, dječaka, žena i muškaraca.

Additional notes and information

Rodnu dinamiku oblikuju sociokulturne ideje o rodu i odnosi moći koji ih definišu. U zavisnosti od toga kako se manifestuju, rodna dinamika može osnažiti ili osporiti postojeće norme.