Description

relacje i interakcje między dziewczętami, chłopcami, kobietami i mężczyznami oraz w obrębie tych grup

Additional notes and information

Dynamika płci rozwija się na podstawie społeczno-kulturowych idei dotyczących płci oraz relacji władzy, które je definiują. W zależności od sposobu, w jaki jest manifestowana, dynamika płci może umacniać lub podważać istniejące normy.