Description

vzťahy a interakcie medzi dievčatami, chlapcami, ženami a mužmi

Additional notes and information

Rodová dynamika je charakterizovaná spoločensko-kultúrnymi predstavami o pohlaví a o mocenských vzťahoch, ktoré ich vymedzujú. V závislosti od toho, ako sa prejavujú existujúce normy, rodová dynamika ich môže buď posilniť alebo spochybniť.