Description

Взаимоотношения и взаимодействия между и сред момичета, момчета, жените и мъжете.

Additional notes and information

Източник за динамиката на отношенията между половете са социокултурните идеи относно пола и властовите отношения, които ги определят. В зависимост от начина, по който се проявява, тя може да укрепи или да разклати съществуващите норми.