Description

odnosi in interakcije med dekleti, fanti, ženskami in moškimi

Additional notes and information

Na dinamiko spolov vplivajo družbeno-kulturne predstave o spolu in razmerjih moči, ki določajo te predstave. Glede na svoje pojavne oblike lahko dinamika spolov utrjuje ali prevprašuje obstoječe norme.