Description

vztahy a interakce mezi dívkami, chlapci, ženami a muži

Additional notes and information

Genderová dynamika se odvíjí od společenských a kulturních představ o genderu a z mocenských vztahů. V závislosti na svých konkrétních projevech může genderová dynamika stávající normy buď posilovat, nebo zpochybňovat.