Description

caidreamh agus idirghníomhaíochtaí idir cailíní, buachaillí, mná agus fir

Additional notes and information

Tá dinimic inscne á treorú ag idéanna soch-chultúrtha maidir le hinscne agus an gaol cumhachta a shainmhíníonn iad. Ag brath ar an gcaoi a léirítear iad, is féidir le dinimic inscne noirm atá ann cheana a threisiú nó a cheistiú.