Description

odnosi i interakcije između djevojčica, dječaka, žena i muškaraca

Additional notes and information

Rodna dinamika oblikovana je društvenim i kulturološkim idejama i odnosima moći koji ih definiraju. Ovisno o tome kako se manifestira, rodna dinamika može osnažiti ili osporiti postojeće norme.