Description

förhållanden och interaktionsmönster mellan och bland flickor, pojkar, kvinnor och män

Additional notes and information

Könsdynamik formas utifrån sociokulturella idéer om kön och de maktförhållanden som definierar dem. Beroende på hur de kommer till uttryck kan könsdynamiken upprätthålla eller utmana befintliga normer.