Description

Поступци или ставови који дискриминишу људе само на основу њиховог пола.

Additional notes and information

Сексизам је повезан са моћи тако што се према онима који имају моћ обично поступа са благонаклоношћу, док се они који немају моћ обично дискриминишу. Сексизам је такође повезан са стереотипима, јер се дискриминаторне радње или ставови често заснивају на лажним уверењима или уопштавањима о роду и мишљењу да је род релевантан у ситуацијама када није.