Description

az emberek között kizárólag nemük alapján különbséget tevő fellépések vagy attitűdök

Additional notes and information

A szexizmus abban a tekintetben kapcsolódik a hatalomhoz, hogy a hatalommal rendelkezőket jellemzően előnyben részesítik, míg a hatalommal nem bírókat jellemzően hátrányosan megkülönböztetik. Emellett a szexizmus a sztereotípiákkal is összefügg, mivel a megkülönböztető jellegű fellépések és attitűdök gyakran a nemekkel kapcsolatos téves meggyőződéseken vagy általánosításokon alapulnak, valamint abból adódnak, hogy relevánsnak tartják a nemet akkor, amikor az nem releváns.