Description

Поступци или ставови који дискриминишу људе само на основу њиховог пола. Сексизам је повезан са моћи тако што се према онима који имају моћ обично поступа са благонаклоношћу, док се они који немају моћ обично дискриминишу. Сексизам је такође повезан са стереотипима, јер се дискриминаторне радње или ставови често заснивају на лажним увјерењима или уопштавањима о роду и мишљењу да је род релевантан у ситуацијама када није.