Description

ukrepi ali stališča, ki diskriminirajo ljudi zgolj na osnovi njihovega spola

Additional notes and information

Seksizem je povezan z močjo, kajti značilno je, da so tisti, ki imajo moč, obravnavani z naklonjenostjo in da so tisti brez moči diskriminirani. Seksizem je povezan tudi s stereotipi, saj diskriminatorna dejanja ali stališča pogosto temeljijo na napačnih prepričanjih ali posploševanjih o spolu in na pojmovanju spola kot pomembnega tam, kjer ni.