Description

åtgärder eller attityder som är diskriminerande mot personer endast på grundval av deras kön

Additional notes and information

Sexism är kopplat till makt på så sätt att de som har makt vanligtvis behandlas på ett fördelaktigt sätt och de utan makt vanligtvis diskrimineras. Sexism är även kopplats till stereotyper eftersom diskriminerande handlingar eller attityder ofta grundar sig på felaktigt uppfattningar eller generaliseringar om kön och på att kön betraktas som relevant när det inte är det.