Description

veprimet ose qëndrimet që diskriminojnë njerëzit bazuar vetëm në gjininë e tyre

Additional notes and information

Seksizmi është i lidhur me pushtetin në atë që ata me pushtet trajtohen në mënyrë tipike me favor dhe ata pa pushtet tipikisht diskriminohen. Seksizmi lidhet gjithashtu me stereotipet pasi që veprimet ose qëndrimet diskriminuese shpesh bazohen në besime të rreme ose përgjithësime në lidhje me gjininë, dhe në konsiderimin e gjinisë si të rëndësishme atje ku nuk është.