Description

darbības vai attieksmes, kas diskriminē cilvēkus, pamatojoties tikai uz viņu dzimti

Additional notes and information

Seksisms ir saistīts ar varu, jo pret tiem, kuriem ir vara, parasti izturas labvēlīgi un pret tiem, kuriem nav varas, parasti rodas diskriminācija. Seksisms ir saistīts arī ar stereotipiem, jo diskriminējošu darbību vai attieksmju pamatā bieži vien ir maldīgi uzskati vai vispārinājumi par dzimti un uzskati par dzimtes nozīmi gadījumos, kad tas nav būtiski.