Description

handelingen of attitudes waarbij mensen uitsluitend op basis van hun geslacht worden gediscrimineerd

Additional notes and information

Seksisme is gekoppeld aan macht, in die zin dat de mensen die macht hebben in het algemeen positief worden behandeld, terwijl de mensen zonder macht veelal worden gediscrimineerd. Seksisme houdt ook verband met stereotypen, omdat discriminerende handelingen of attitudes in veel gevallen zijn gebaseerd op valse overtuigingen of generaliseringen over geslacht, en op het als relevant beschouwen van geslacht wanneer dat niet relevant is.