Description

Tegevused ja hoiakud, mis diskrimineerivad inimesi vaid nende soo alusel

Additional notes and information

Seksism on seotud võimuga, sest neid, kelle käes on võim, koheldakse tavaliselt soodsalt, ja neid, kes on võimuta, diskrimineeritakse. Seksism on seotud ka stereotüüpidega, sest diskrimineerivad teod ja hoiakud põhinevad sageli valedel uskumustel ja üldistustel soo kohta ning sellel, et sugu peetakse oluliseks seal, kus see seda ei ole.