Description

handlinger eller holdninger, der udelukkende diskriminerer mennesker på grund af deres køn

Additional notes and information

Sexisme er forbundet med magt, idet magthaverne typisk behandles fordelagtigt, mens dem, der ikke har magt, typisk diskrimineres. Sexisme er også forbundet med stereotyper, da diskriminerende handlinger eller holdninger ofte er baseret på forkerte opfattelser eller generaliseringer om køn og på antagelser om, at kønsaspektet er relevant i tilfælde, hvor det ikke er det.