Description

politike in programi, ki upoštevajo posebnosti v življenju žensk in moških, hkrati pa si prizadevajo odpraviti neenakosti in spodbujati enakost spolov, vključno z enako razporeditvijo virov, s čimer naslavljajo in upoštevajo vidik spola