Description

beleid en programma's die rekening houden met de eigenheden van de levens van zowel vrouwen als mannen, en zich tegelijkertijd richten op het elimineren van ongelijkheden en het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen, waaronder een gelijke verdeling van middelen, en zich met het oog daarop richten op en rekening houden met de genderdimensie