Description

politikas un programmas, kurās ņemtas vērā sieviešu un vīriešu dzīves īpatnības, vienlaikus cenšoties novērst nelīdztiesību un veicināt dzimumu līdztiesību, tostarp vienlīdzīgu resursu sadali, tādējādi pievēršoties un ņemot vērā dzimumu perspektīvu