Description

Политике и програми су родно осетљиви ако узимају у обзир посебности у вези са животом жена и мушкараца, док имају за циљ елиминисање неједнакости и промоцију родне равноправности, укључујући једнаку расподелу ресурса, обраћајући се и узимајући у обзир родну димензију. Видети такође: родна димензија