Description

politiki u programmi li jieħdu inkunsiderazzjoni l-partikolaritajiet li jappartjenu għall-ħajja kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel, filwaqt li jkollhom l-għan li jeliminaw l-inugwaljanzi u li jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, inkluża distribuzzjoni ugwali tar-riżorsi, u b’hekk jindirizzaw u jieħdu inkunsiderazzjoni d-dimensjoni tal-ġeneri