Description

politiky a programy, které zohledňují zvláštní podmínky života jak žen, tak mužů a kladou si za cíl odstranění nerovnosti a prosazování genderové rovnosti, včetně spravedlivého rozdělení zdrojů a zabývají se tak hlediskem genderové rovnosti a zohledňují jej