Description

Политика, програма или ситуация, която няма отличително положително или отрицателно въздействие от гледна точка на отношенията между половете или равенството между жените и мъжете.

Additional notes and information

Терминът „неутралност спрямо пола“ означава, че нещо не е свързано нито с жените, нито с мъжете. Може да се отнася до различни аспекти, като например концепции или стил на езика. Това, което често се възприема за неутрално по отношение на пола, обаче, включително в областите на статистиката или разпространението на данни, събрани във връзка с дадено население, често отразява незнание по отношение на половете на практика (непризнаване на спецификите на половете).