Description

beleid, programma of situatie die geen positieve of negatieve uitwerking op de verhoudingen tussen vrouwen en mannen of de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft

Additional notes and information

De term ‘sekseneutraal’ betekent dat iets niet in verband wordt gebracht met ofwel vrouwen of mannen. Hij kan verwijzen naar verschillende aspecten, zoals taalconcepten of -stijl. Echter, wat vaak als sekseneutraal wordt gezien, met inbegrip van gebieden van de statistiek of de verspreiding van gegevens die zijn verzameld met betrekking tot een bevolkingsgroep, is in de praktijk vaak een weerspiegeling van genderblindheid (het niet erkennen van genderspecifieke aspecten).