Description

poliitikal, programmil või olukorral puudub eristav positiivne või negatiivne mõju soosuhetele või soolisele võrdõiguslikkusele

Additional notes and information

Termin „sooneutraalne“ tähendab, et puudub seos naiste või meestega. See võib viidata nt kontseptsioonidele või keelekasutusele. Mida aga sageli tajutakse sooneutraalsena, sh statistikas ja rahvastikuandmete kogumisel, on tegelikult hoopis soopimedus (ei suudeta näha soolisi erisusi).