Description

politică, program sau situație fără impact diferențiat pozitiv sau negativ în ceea ce privește relațiile de gen sau egalitatea dintre femei și bărbați

Additional notes and information

Termenul „neutru din punctul de vedere al genului” se referă la faptul că ceva nu este asociat nici cu femeile, nici cu bărbații. Se poate referi la diferite aspecte, precum concepte sau limbaje. De multe ori însă, ceea ce este perceput ca fiind neutru din punctul de vedere al genului, inclusiv în domeniul statistic sau al diseminării datelor culese cu privire la o populație, reflectă în practică insensibilitatea la gen (nerecunoașterea specificităților de gen).