Description

politik, program eller situation där det inte förekommer någon skillnad i påverkan varken i positiv eller negativ bemärkelse när det gäller könsrelationer eller jämlikhet mellan kvinnor och män

Additional notes and information

Termen ”könsneutral” innebär att någonting varken är kopplat till kvinnor eller män. Det kan hänvisa till olika aspekter såsom begrepp eller språk. Vad som ofta uppfattas som könsneutralt, inbegripet inom områden som statistik eller spridning av data som samlats in som referens till en befolkning, återspeglar dock ofta könsblindhet i praktiken (underlåtenhet att känna igen könsspecifika faktorer).