Description

Predrasude ili stavovi zasnovani na rodnoj percepciji da žene nisu jednake muškarcima u pravima i dostojanstvu.