Description

fordomsfulde handlinger eller tanker funderet i en kønsbaseret opfattelse af, at kvinder ikke er ligeberettigede og ligeværdige i forhold til mænd