Description

predsudky alebo myšlienky založené na rodovom vnímaní, že ženy nie sú rovné mužom v právach a dôstojnosti