Description

dejanja ali miselnost, iz katerih so razvidni predsodki, ki temeljijo na spolno pristranskem prepričanju, da ženske niso enake moškim glede pravic in dostojanstva