Description

uz aizspriedumiem balstītas darbības vai domas, kuru pamatā ir dzimumbalstīts uzskats, ka sievietēm pienākas mazāk tiesību un cieņas nekā vīriešiem