Description

Предубедени действия или мисли въз основа на възприятието, че жените не са равни на мъжете от гледна точка на правата и достойнството.