Description

onderrapportage of onjuiste rapportage van demografische, sociale of economische kenmerken met betrekking tot een van de seksen

Additional notes and information

Enkele voorbeelden van seksevertekening in verzamelde gegevens zijn: onderrapportage van de economische activiteit van vrouwen; niet volledig meetellen van meisjes of van meisjes die worden geboren of overlijden; onderrapportage van geweld tegen vrouwen.