Description

niedostateczna lub błędna sprawozdawczość parametrów demograficznych, społecznych i gospodarczych kojarzonych z jedną z płci

Additional notes and information

Do przykładów tendencyjności związanej z płcią w zgromadzonych danych należą: niewystarczająca sprawozdawczość dotycząca działalności gospodarczej kobiet; zaniżanie liczby dziewcząt, ich urodzeń i zgonów; oraz niewystarczająca sprawozdawczość dotycząca przemocy wobec kobiet.