Description

sottorappurtar u rappurtar ħażin tal-karatteristiċi demografiċi, soċjali jew ekonomiċi assoċjati ma’ wieħed mis-sessi

Additional notes and information

Xi eżempji ta' preġudizzju sesswali fid-data miġbura huma: meta jkun hemm nuqqas ta' rapportar tal-attività ekonomika tan-nisa; meta jidher għadd inqas ta' tfajliet minn dak reali fejn jidħlu t-twelid u l-imwiet tagħhom; jew meta jkun hemm nuqqas ta' rapportar tal-vjolenza fuq in-nisa.