Description

Полна пристрасност у прикупљању података односи се на недовољно пријављивање или погрешно пријављивање демографских, социјалних или економских карактеристика повезаних са једним од полова.

Additional notes and information

Неки примери сексуалне пристрасности у прикупљеним подацима су: недовољно извештавање о економским активностима жена; недовољно бројање девојака, њихових рођења или смрти; или недовољног пријављивања насиља према женама.