Description

Државна телефонска линија за помоћ женама је услуга која се пружа само, или углавном, женама које су жртве насиља.

Additional notes and information

Стандарди утврђени у Конвенцији Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) предвиђају да линија за помоћ женама ради 24 сата дневно, 7 дана у недјељи, да треба да буде бесплатна, да пружа савјете свима који позивају, уз пуно повјерење и дужно поштовање њихове анонимности, као и да служи жртвама свих облика насиља над женама. Телефонска линија за помоћ женама треба да дјелује на државном нивоу и пружа одговарајућу подршку женама из свих региона; то значи да особље мора бити правилно обучено, имати ефикасне вјештине комуникације и бити упућено у регионалне ситуације и све релевантне одредбе.